Подложни шайби

Описание: М 36 х 63 х 4 мм Производител: Анис - В ЕООД Статус: на склад
Цена: 0.15 лв. с ДДС.
Описание: М 24 х 85 х 4 мм Производител: Анис - В ЕООД Статус: на склад
Цена: 1.86 лв. с ДДС.
Описание: М 22 х 90 х 4 мм Производител: Анис - В ЕООД Статус: на склад
Цена: 1.80 лв. с ДДС.
Описание: М 22 х 52 х 4 мм Производител: Анис - В ЕООД Статус: на склад
Цена: 0.48 лв. с ДДС.
Описание: М 20 х 70 х 4 мм Производител: Анис - В ЕООД Статус: на склад
Цена: 0.984 лв. с ДДС.
Описание: М 20 х 58 х 3 мм Производител: Анис - В ЕООД Статус: на склад
Цена: 0.492 лв. с ДДС.
Описание: М 16 х 70 х 4 мм Производител: Анис - В ЕООД Статус: на склад
Цена: 1.06 лв. с ДДС.
Описание: М 16 х 63 х 4 мм Производител: Анис - В ЕООД Статус: на склад
Цена: 0.7836 лв. с ДДС.
Описание: М 14 х 70 х 3 мм Производител: Анис - В ЕООД Статус: на склад
Цена: 0.756 лв. с ДДС.
Описание: М 14 х 47 х 2 мм Производител: Анис - В ЕООД Статус: на склад
Цена: 0.216 лв. с ДДС.
Описание: М 14 х 34 х 2 мм Производител: Анис - В ЕООД Статус: на склад
Цена: 0.1048 лв. с ДДС.
Описание: М 12 х 47 х 2 мм Производител: Анис - В ЕООД Статус: на склад
Цена: 0.1908 лв. с ДДС.
Описание: М 12 х 39 х 2 мм Производител: Анис - В ЕООД Статус: на склад
Цена: 0.15 лв. с ДДС.
Описание: М 12 х 34 х 2 мм Производител: Анис - В ЕООД Статус: на склад
Цена: 0.114 лв. с ДДС.
Описание: М 12 х 30 х 2 мм Производител: Анис - В ЕООД Статус: на склад
Цена: 0.0756 лв. с ДДС.
Описание: М 10 х 56 х 1.5 мм Производител: Анис - В ЕООД Статус: на склад
Цена: 0.258 лв. с ДДС.
Описание: М 10 х 47 х 2 мм Производител: Анис - В ЕООД Статус: на склад
Цена: 0.225 лв. с ДДС.
Описание: М 10 х 37 х 2 мм Производител: Анис - В ЕООД Статус: на склад
Цена: 0.117 лв. с ДДС.
Описание: М 10 х 34 х 2 мм Производител: Анис - В ЕООД Статус: на склад
Цена: 0.1154 лв. с ДДС.
Описание: М 10 х 24 х 2 мм Производител: Анис - В ЕООД Статус: на склад
Цена: 0.0509 лв. с ДДС.