Дюбели пластмасови

Описание: ф 10х180 мм,Статус: на склад Арт.№ 4391
Цена: 0.792 лв. с ДДС.
Описание: ф 10х160 мм,Статус: на склад Арт.№ 3823
Цена: 0.7188 лв. с ДДС.
Описание: ф 10х140 мм,Статус: на склад Арт.№ 8049
Цена: 0.708 лв. с ДДС.
Описание: ф 10х120 мм,Статус: на склад Арт.№ 9013
Цена: 0.492 лв. с ДДС.
Описание: ф 10х100 мм,Статус: на склад Арт.№ 4388
Цена: 0.432 лв. с ДДС.
Описание: ф 8х80 мм,Статус: на склад Арт.№ 1125
Цена: 0.1228 лв. с ДДС.
Описание: ф 8х60 мм,Статус: на склад Арт.№ 3479
Цена: 0.1164 лв. с ДДС.
Описание: ф 8х50 мм,Статус: на склад Арт.№ 7504
Цена: 0.1296 лв. с ДДС.
Описание: ф 8х160 мм,Статус: на склад Арт.№ 4663
Цена: 0.18 лв. с ДДС.
Описание: ф 8х120 мм,Статус: на склад Арт.№ 3666
Цена: 0.168 лв. с ДДС.
Описание: ф 8х100 мм,Статус: на склад Арт.№ 1126
Цена: 0.1626 лв. с ДДС.
Описание: ф 6х80 мм,Статус: на склад Арт.№ 11227
Цена: 0.082 лв. с ДДС.
Описание: ф 6х60 мм,Статус: на склад Арт.№ 1122
Цена: 0.0684 лв. с ДДС.
Описание: ф 6х50 мм,Статус: на склад Арт.№ 3212
Цена: 0.0612 лв. с ДДС.
Описание: ф 6х40 мм,Статус: на склад Арт.№ 1121
Цена: 0.0494 лв. с ДДС.
Описание: ф 6х100 мм,Статус: на склад Арт.№ 6515
Цена: 0.1825 лв. с ДДС.
Описание: ф 10х220 мм,Статус: на склад Арт.№ 6452
Цена: 0.552 лв. с ДДС.
Описание: ф 10х200 мм,Статус: на склад Арт.№ 6451
Цена: 0.5352 лв. с ДДС.
Описание: ф 10х180 мм,Статус: на склад Арт.№ 7100
Цена: 0.432 лв. с ДДС.
Описание: ф 10х160 мм,Статус: на склад Арт.№ 8971
Цена: 0.456 лв. с ДДС.