Подложни шайби

Описание: М 10 х 33 х 2.5 мм Производител: Анис - В ЕООД Статус: на склад
Цена: 0.12 лв. с ДДС.
Описание: М 8 х 24 х 3 мм Производител: Анис - В ЕООД Статус: на склад
Цена: 0.06 лв. с ДДС.
Описание: М 6 х 24 х 3 мм Производител: Анис - В ЕООД Статус: на склад
Цена: 0.06 лв. с ДДС.
Описание: М 6 х 21 х 3 мм Производител: Анис - В ЕООД Статус: на склад
Цена: 0.06 лв. с ДДС.
Описание: М 5 х 21 х 3 мм Производител: Анис - В ЕООД Статус: на склад
Цена: 0.06 лв. с ДДС.
Описание: М 10 х 47 х 3 мм Производител: Анис - В ЕООД Статус: на склад
Цена: 0.192 лв. с ДДС.
Описание: М 10 х 37 х 3 мм Производител: Анис - В ЕООД Статус: на склад
Цена: 0.12 лв. с ДДС.
Описание: М 8.5 х 22 мм Производител: Анис - В ЕООД Статус: на склад
Цена: 0.06 лв. с ДДС.
Описание: М 6.5 х 19 мм Производител: Анис - В ЕООД Статус: на склад
Цена: 0.0276 лв. с ДДС.
Описание: М 6.5 х 16 мм Производител: Анис - В ЕООД Статус: на склад
Цена: 0.0288 лв. с ДДС.
Описание: М 5 х 16 мм Производител: Анис - В ЕООД Статус: на склад
Цена: 0.0276 лв. с ДДС.