Подложни шайби

Описание: М 36 х 63 х 4 мм Производител: Анис - В ЕООД Статус: на склад
Цена: 0.15 лв. с ДДС.
Описание: М 24 х 85 х 4 мм Производител: Анис - В ЕООД Статус: на склад
Цена: 1.32 лв. с ДДС.
Описание: М 22 х 90 х 4 мм Производител: Анис - В ЕООД Статус: на склад
Цена: 1.62 лв. с ДДС.
Описание: М 22 х 52 х 4 мм Производител: Анис - В ЕООД Статус: на склад
Цена: 0.39 лв. с ДДС.
Описание: М 20 х 70 х 4 мм Производител: Анис - В ЕООД Статус: на склад
Цена: 0.852 лв. с ДДС.
Описание: М 20 х 58 х 3 мм Производител: Анис - В ЕООД Статус: на склад
Цена: 0.42 лв. с ДДС.
Описание: М 16 х 70 х 4 мм Производител: Анис - В ЕООД Статус: на склад
Цена: 0.84 лв. с ДДС.
Описание: М 16 х 63 х 4 мм Производител: Анис - В ЕООД Статус: на склад
Цена: 0.672 лв. с ДДС.
Описание: М 14 х 70 х 3 мм Производител: Анис - В ЕООД Статус: на склад
Цена: 0.636 лв. с ДДС.
Описание: М 14 х 47 х 2 мм Производител: Анис - В ЕООД Статус: на склад
Цена: 0.186 лв. с ДДС.
Описание: М 14 х 34 х 2 мм Производител: Анис - В ЕООД Статус: на склад
Цена: 0.0912 лв. с ДДС.
Описание: М 12 х 47 х 2 мм Производител: Анис - В ЕООД Статус: на склад
Цена: 0.18 лв. с ДДС.
Описание: М 12 х 39 х 2 мм Производител: Анис - В ЕООД Статус: на склад
Цена: 0.126 лв. с ДДС.
Описание: М 12 х 34 х 2 мм Производител: Анис - В ЕООД Статус: на склад
Цена: 0.0984 лв. с ДДС.
Описание: М 12 х 30 х 2 мм Производител: Анис - В ЕООД Статус: на склад
Цена: 0.066 лв. с ДДС.
Описание: М 10 х 56 х 1.5 мм Производител: Анис - В ЕООД Статус: на склад
Цена: 0.222 лв. с ДДС.
Описание: М 10 х 47 х 2 мм Производител: Анис - В ЕООД Статус: на склад
Цена: 0.195 лв. с ДДС.
Описание: М 10 х 37 х 2 мм Производител: Анис - В ЕООД Статус: на склад
Цена: 0.09 лв. с ДДС.
Описание: М 10 х 34 х 2 мм Производител: Анис - В ЕООД Статус: на склад
Цена: 0.11 лв. с ДДС.
Описание: М 10 х 24 х 2 мм Производител: Анис - В ЕООД Статус: на склад
Цена: 0.042 лв. с ДДС.